W języku hiszpański, podobnie jak polskim podmiot i orzeczenie powinny mieć taką samą liczbę, np:

  • Él lee un libro
  • Ellos leen un libro

Jednak, występują sytuacje, w których dopuszcza się pewne wyjątki, gdzie liczba będzie uzgadniana nie z samym podmiotem, lecz jego dopełnieniem. Dotyczy to wyrażeń takich jakla mayoría de...”, „la mitad de…„, „una minoría de...”, „el resto de…„, „un grupo de…„, „un montón de…„, „infinidad de…„, „multitud de…„, „un millón de...”.

W powyższych przypadkach orzeczenie może występować zarówno w licznie pojedynczej, jak i mnogiej. Na przykład:

  • La mayoría de los estudiantes aprobó / La mayoría de los estudiantes aprobaron
  • La mitad de los damnificados se recuperó sin problemas / La mitad de los damnificados se recuperaron sin problemas
  • Un grupo de delincuentes atacó a los policías / Un grupo de delincuentes atacaron a los policías
Kliknij, aby ocenić
[Ogółem: 2 Średnia: 5]