Superlativo absoluto to bardzo przydatne narzędzie w języku hiszpańskim, które możemy zastosować, gdy chcemy powiedzieć, że coś jest „naj-” lub „bardzo”. Jego tworzenie wydaje się dosyć proste, gdyż z reguły chodzi po prostu o dodanie końcówki -ísimo lub –ísima (w zależności od przymiotnika) do przymiotnika.

Na przykład:

Pedro es inteligentísimo Pedro jest bardzo mądry
Este coche es rapidísimo Ten samochód jest bardzo szybki

Trochę inaczej będzie w przypadku przymiotników zakończonych na -n, gdyż w tym przypadku końcówką, którą dokleimy będzie -císimo lub –císima

Na przykład:

Carlos es jovencísimo Carlos jest bardzo młody

Na tym nasza przygoda z superlativo absoluto jednak się nie kończy, gdyż musimy pamiętać o paru przymiotnikach nieregularnych. Na szczęście nie ma ich jakoś specjalnie dużo, a część z nich należy raczej do języka literackiego, więc z takimi formami trudno będzie nam spotkać się podczas zwykłej rozmowie ze znajomymi (chyba, że jest to wieczór literacki).

Przykładowe przymiotniki to:

frío, dla którego superlativo absoluto będzie miał formę frigidísimo/a, lecz istnieje również forma regularna – friísimo. Więc bez obaw, jeśli na zewnątrz będzie bardzo zimno, powiemy po prostu Hace friísimo.

Drugi przymiotnik to fiel, który w superlativo absoluto będzie miał formę fidelísimo/a. W przeciwieństwie do frío, w tym przypadku jedyna poprawna będzie forma nieregularna.

Istnieje grupa przymiotników, które w superlativo absoluto przyjmują końcówkę -érrimo/a. Zobaczmy:

Adjetivos positivos Adjetivos superlativos
abundante ubérrimo (również abundantísimo/a)
acre acérrimo
áspero aspérrimo
célebre celebérrimo
íntegro integérrimo
libre libérrimo
mísero misérrimo
pobre paupérrimo/a
pulcro pulquérrimo
salubre salubérrimo
Kliknij, aby ocenić
[Ogółem: 5 Średnia: 5]