Poznamy teraz najważniejsze liczebniki porządkowe (números ordinales) w języku hiszpańskim. Zaznaczę, że najczęściej są one używane od 1 do 10. Na początek parę przykładowych zdań:

 

Vivo en el primer piso – Mieszkam na pierwszym piętrze  
La tercera silla está libre – Trzecie krzesło jest wolne                              
Empezamos la segunda clase – Zaczynamy drugą lekcję

Formy liczebników porządkowych są następujące:

1º – Primero/a
2º – Segundo/a
3º – Tercero/a
4º – Cuarto/a
5º – Quinto/a
6º – Sexto/a
7º – Séptimo/a
8º – Octavo/a
9º – Noveno/a
10º – Décimo/a

Na przykład:

El segundo libro – Druga książka
La cuarta página – Czwarta strona
El sexto piso – Szóste piętro

Tak jak wspomniałem, liczebniki porządkowe w języku hiszpańskim stosowane są zwykle tylko od 1 do 10. Co się dzieje powyżej tego liczebnika? Co prawda, liczebniki porządkowe powyżej 10 istnieją, jednak są używane stosunkowo rzadko. Zamiast nich stosujemy po prostu liczebnik główny. Na przykład:

La página dieciséis – Strona szesnasta

Należy zwrócić uwagę na liczebniki primero oraz tercero, które zachowują się trochę inaczej niż pozostałe. Otóż, gdy pojawią się one przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, rodzaju męskiego ich formy się skracają. Na przykład:

Vivo en el primer piso – Mieszkam na pierwszym piętrz
Mi tercer libro – Moja pierwsza książka

Jednak, gdy liczebniki te będą stały przed rzeczownikiem w liczbie mnogiej lub rodzaju żeńskim, wtedy używamy już pełnej formy.

La tercera página – Trzecia strona
Los primeros días – Pierwsze dni

Również pełnej formy używamy, gdy po primero oraz tercero nie wystąpi żaden rzeczownik. Na przykład:

El edificio tiene tres pisos, nosotros vivimos en el primero – Budynek ma trzy piętra, my mieszkamy na pierwszym.

Kliknij, aby ocenić
[Ogółem: 2 Średnia: 5]