Na dzisiejszej lekcji poznamy czas przeszły Pretérito Perfecto de Indicativo lub Pretérito Perfecto Compuesto (poprawne są obie nazwy).

Na początku wspomnę, że czasów przeszłych w języku hiszpańskim jest trochę więcej, na kolejnych lekcjach postaram się je szczegółowo omówić.

Naszą lekcję zaczniemy od paru przykładowych zdań:

Hoy he trabajado mucho  – Dzisiaj dużo pracowałem
Esta semana hemos ido al cine dos veces – W tym tygodniu dwa razy poszliśmy do kina
¿Has escrito ya la carta? – Czy napisałeś już list?

Czas przeszły Pretérito Perfecto jest czasem złożonym, co oznacza, że do jego użycia potrzebujemy dwóch składników:

  • czasownika posiłkowego haber, który będzie odmieniany przez osoby, czyli:

yo                                 he
tú                                 has
él/ella/ustedes          han
nosotros/as             hemos
vosotros/as             habéis
ellos/ellas/ustedes   han

  • Participio pasado, czyli imiesłów przeszły, który w języku hiszpańskim tworzymy w następujący sposób:

– w przypadku czasowników zakończonych na -ar, końcówkę odrywamy, a następnie doklejamy nową, czyli -ado.

Na przykład: trabajar –> trabaj__ –> trabajado

– w przypadku czasowników zakończonych na -er oraz -ir, również końcówkę odrywamy oraz doklejamy nową, w tym przypadku będzie to -ido.

Na przykład: comer –> com__ –> comido    oraz   salir –> sal__ –> salido    

Zobaczmy to na poniższej tabelce:

Pronombre personal Haber (Verbo auxiliar) Participio pasado -ado -ido -ido yo he trabajado comido salido tú has trabajado comido salido él/ella/ usted ha trabajado comido salido nosotros/as hemos trabajado comido salido vosotros/as habéis trabajado comido salido ellos/ellas/ ustedes han trabajado comido salido

Na przykład:

Dos veces he estado en Japón – Dwa razy byłem  w Japonii
¿Has estado alguna vez en China? – Czy byłeś kiedyś w Chinach
Todavía no he hablado con Ana – Jeszcze nie rozmawiałem z Aną

Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce:

Andrés: Hola, Roberto, ¿Qué tal?
Roberto: He tenido una semana muy difícil.
Andrés: Seguro que has trabajado mucho, como siempre.
Roberto: Sí, además hemos firmado un contrato muy importante con una empresa extranjera.
Andrés: ¡Enhorabuena! Yo, como estoy de vacaciones esta semana he estado en la costa con mi familia. Así he podido descansar un poco.
Roberto: Me alegro por ti. Pues ahora tengo que irme, te llamo más tarde.
Andrés:  ¡Hasta luego!

Najważniejsze słówka oraz wyrażenia, które pojawiły się w dialogu:

He tenido una semana muy difícil  – Miałem bardzo trudny tydzień
seguro que…  – z pewnością…/na pewno…
como siempre – jak zawsze
hemos firmado – podpisaliśmy
firmar – podpisywać
tengo que irme  – muszę isć
una empresa extranjera – firma zagraniczna
¡Enhorabuena! – Gratulacje
estar de vacaciones – być na wakacjach
he estado  – byłem
te llamo más tarde – zadzwonię do Ciebie później
he podido – mogłem
así – tak/w ten sposób
me alegro – cieszę się
alegrarse – cieszyć się
el contrato  –umowa
la costa – wybrzeże

Na temat samych sytuacji, w których użyjemy czasu przeszłego Pretérito Perfecto będziemy mówić w lekcji 24, poniżej przedstawię jednak najważniejsze wyrażenia, które mogą być zastosowane podczas jego użycia.

hoy – dzisiaj
esta semana  – w tym tygodniu
este mes/este año  – w tym miesiącu/rok
ya  – już
todavía no – jeszcze nie

Na przykład:

Hoy no he ido a trabajar – Dziś nie poszedłem do pracy
Esta semana hemos ido al cine – W tym tygodniu poszliśmy do kina
Todavía no he hablado con Carlos – Jeszcze nie rozmawiałem z Carlosem

Kliknij, aby ocenić
[Ogółem: 5 Średnia: 5]