Poniżej przedstawiam podstawową informację na temat zaimków wskazujących (pronombres demostrativos) w języku hiszpańskim. Szczegółowo omówimy je na jednej z kolejnych lekcji, jednak z racji tego, że pojawiły się one w naszej lekcji, warto o nich wspomnieć już teraz.

 
este – ten  esta – ta
estos – ci   estas – te

Este es David – To (dosł. ten) jest David.
Esta es Natalia – To (dosł. ta) jest Natalia.
Estos son Miguel y Carlos – To (dosł. ci) są Laura i Carlos.
Estas son Laura y Mónica – To (dosł. te) są Laura i Mónica.

Dla formy mieszkanej (męsko-żeńskiej) stosujemy zaimek rodzaju męskiego.

Estos son Miguel y Laura – To są Miguel i Laura.

Kliknij, aby ocenić
[Ogółem: 2 Średnia: 5]