W języku hiszpańskim zarówno rzeczownik jak i przymiotnik mogą być rodzaju męskiego (género masculino) jak i żeńskiego (género femenino). Poznamy teraz parę prostych zasad dotyczących rodzaju rzeczownika.

Wyrazy, które w rodzaju męskim kończą się na samogłoskę -o, w rodzaju żeńskim przyjmują końcówkę -a. Na przykład:

el cocinero – la cocinera

el abogado – la abogada

Wyjątki:

el modelo – la modelo

W przypadku rzeczowników kończących się na spółgłoskę, rodzaj żeński tworzymy poprzez dodanie samogłoski -a. Na przykład:

el profesor – la profesora

el conductor – la conductora

Natomiast, w przypadku rzeczowników kończących się na inną samogłoskę niż -o, rodzaj męski oraz żeński z reguły pozostaje bez zmian:

el estudiante – la estudiante

el artista – la artista

Kliknij, aby ocenić
[Ogółem: 4 Średnia: 5]