Zajmiemy się teraz opisem osób pod względem ich wyglądu (aspecto) oraz charakteru (carácter).

 

Parę prostych zdań na początek:

Carlos es bajo y gordo  – Carlos jest niski i gruby
¿Cómo es tu novio? – Jaki jest twój narzeczony
Laura es muy
simpática – Laura jest bardzo sympatyczna
Pedro es tonto y aburrido  – Pedro jest głupi i nudny

Krótki dialog:

Natalia: Esta es la foto de mi novio.
Carla: Es muy guapo y bastante joven, ¿no?
Natalia: Bueno, tiene veintiocho años. Es alto, delgado, tiene el pelo corto y rubio.
Carla:  ¿Y qué hace?
Natalia: Es arquitecto, trabaja en una empresa multinacional.

Najważniejsze słówka i wyrażenia jakie pojawiły się w dialogu:

el novio – narzeczony/chłopak
guapo – przystojny
joven – młody
Tiene veintiocho años – Ma dwadzieścia osiem lat
alto – wysoki
el pelo corto – krótkie włosy
rubio – blondyn
la empresa multinacional – firma międzynarodowa

I więcej słówek:

W związku tym, że wygląd jest raczej stałą cechą, do jego określenia będziemy stosowali czasownik ser. Zobaczmy:

moreno/a (brunet/ka) alto/a (wysoki/wysoka) gordo/a (gruby/gruba) guapo/a (przystojny/ładna) joven (młody/młoda) rubio/a (blondyn/blondynka) bajo/a (niski/niska) delgado/a (szczupły/szczupła) feo/a (brzydki/brzydka) mayor (dorosły/dorosła)

Na przykład:

Carlos es bastante alto – Carlos jest dosyć wysoki
Ana es baja y guapa – Ana jest niska i ładna

Do opisu osób stosujemy również czasownik tener (mieć) oraz llevar (nosić).

bigote (wąsy)  barba (broda)
el pelo corto (krótkie włosy) el pelo largo (długie włosy)
el pelo liso  (proste włosy) el pelo rizado (kręcone włosy)
los ojos oscuros (ciemne oczy) los ojos claros  (jasne oczy)

Na przykład:

Andrés lleva gafas Andrés nosi okulary

Catalina tiene el pelo largo y rizado – Catalina ma długie, kręcone włosy.

I najważniejsze słówka związane z opisem charakteru (również z czasownikiem ser):

inteligente
(mądry/a)
tonto/a
(głupi/a)
divertido/a
(zabawny/a)
serio/a
(poważny/a)
simpático/a
(sympatyczny/a)

antipático/a
(niesympatyczny/a)

Na przykład:

Pedro es inteligente pero es muy aburrido – Pedro jest mądry, ale bardzo nudny

Ana es divertida y simpática – Ana jest zabawna i sympatyczna

Kliknij, aby ocenić
[Ogółem: 42 Średnia: 4.6]