Poniżej przedstawiam odmianę kolejnych czasowników nieregularnych,  preferir, saber oraz costar. 

Zobaczmy:

preferir (e>ie)saber (1a persona irregular)costar(o>ue)yotúél/ella/ustednosotros/asvosotros/asellos/ellas/ustedesprefieroprefieresprefierepreferimospreferísprefierensésabessabesabemossabéissabencuestocuestascuestacostamoscostáiscuestan

Inne przykładowe czasowniki, które odmieniają się według powyższego schematu: tener, querer (e>ie), hacer, poner (1a persona irregular), contar, poder (o>ue).

Na przykład:

No sé dónde está Carlos – Nie wiem, gdzie jest Carlos
¿Qué pantalones prefieres? – Które spodnie wolisz?
¿Cuánto cuesta esta camisa? – Ile kosztuje ta koszula?

Kliknij, aby ocenić
[Ogółem: 1 Średnia: 5]